שאלות נפוצות

תוקף דרכון

שער מטבע

דמי ביטול

טיסות

 תשובות

 

תוקף דרכון

בתוקף לפחות לחצי שנה .על בעלי דרכון זר באחריותם לבדוק האם קיים הצורך באשרות כניסה (ויזה).

שער מטבע

חיוב התשלום יתבצע ע"פ שער מזומן גבוה הידוע בעת ביצוע התשלום בפועל,גם אם ביצוע התשלום בוצע הכרטיסי אשראי, בעסקת תשלומים יחויב כל תשלום ע"פ שער הדולר ביום פרעון תשלום הדולר בחשבוננו (שער מזומנים גבוה) , ניתן גם לבצע תשלום ישירות לחשבון בנק על ידי העברה בנקאית. עמלות הפקדה ע"ח הלקוח.

דמי ביטול

דמי ביטול לטיסות:

דמי ביטול לפי חוק הגנת הצרכן.

דמי ביטול לטיולים מאורגנים:

דמי הרשמה וביטול בסך 50 € לנוסע שלא יוחזרו.

מ 15-35 ימים לפני תאריך היציאה יחויב סכום של 20% מעלות הטיול,

מ 7-14 ימים לפני תאריך היציאה יחויב סכום של 50% מעלות הטיול,

מ 4-6 ימים לפני תאריך היציאה יחויב סכום של 75% מעלות הטיול,

מ 3 ימים לפני תאריך היציאה ועד למועד היציאה יחויב סכום של 100% מעלות הטיול.

חשוב לציין: שבמקרים בהם כורטסו כרטיסי הטיסה זמן רב לפני מועד היציאה, יחולו דמי ביטול על כרטיסי הטיסה כמתחייב מחוקי הביטול של חברות התעופה (שימו לב שבכרטיסי צ'ארטר או כרטיס מבצע אז מחיר הכרטיס יחול על הנוסע בלבד). הודעה על ביטול מחייבת את הלקוח בשליחת הודעה בפקס למשרד ובאישור על קבלתו מאיתנו בכפוף לתנאי הביטול.

טיסות

הטיסות הינן טיסות ישרות וסדירות אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.